Centrifugalpump Serviceinspektion

Med en servicebesiktning från DESMI är du garanterad en lång livslängd på din centrifugalpum

I serviceinspektionen ingår besiktning av elmotor och pump

Elektrisk motor

 • Elektrisk mätning av isolationsresistans
 • Mätning av strömförbrukning
 • Besiktning av lager inkl. smörjning
 • Avläsning timräknare
 • Provkörning av anläggningen
 • Skriftlig servicerapport med kommentarer

Pump

 • Funktionstest av pump
 • Allmän visuell inspektion av installationen
 • Kontroll av axeltätning
 • Besiktning av lager inkl. smörjning
 • Kapacitetsavläsning, tryck på flödesmätare

Ytterligare tjänster

 • Axeluppriktning
 • Vibrationsmätning
 • Lagerström
 • Spänningsanalys
 • DESMI Larmmodul

Globala kontakter

DESMI är ett globalt företag

Hitta adress och kontaktinformation för våra globala platser