Sprinkler Electric Service inspektion

Med en servicebesiktning från DESMI är du garanterad en lång livslängd på ditt Sprinkler Electric Pump System

I serviceinspektion ingår inspektion av elmotor och sprinklerpump

Elektrisk motor

 • Elektrisk mätning av isolationsresistans
 • Mätning av strömförbrukning
 • Inspektion av lager inkl. smörjning
 • Provkörning av anläggningen
 • Skriftlig servicerapport med kommentarer

Sprinklerpump

 • Funktionstest av pump
 • Allmän visuell inspektion av installationen
 • Inspektion av axeltätning och packningar
 • Inspektion av lager inkl. smörjning
 • Inspektion av olja i pump
 • Kontrollerar att monteringsbultarna är åtdragna
 • Kontrollerar åtdragningen av den flexibla kopplingen
 • Inspektion av olja i pump
 • Inspektion och rengöring av smutsuppsamlaren
 • Kapacitetsavläsning och tryck på flödesmätare

Ytterligare tjänster

 • Oplejning
 • Vibrationsmåling
 • Lejestrøm
 • Spændingsanalyse
 • DESMI GSM Alarmmodul

Globala kontakter

DESMI är ett globalt företag

Hitta adress och kontaktinformation för våra globala platser