Avlopp / Spillvatten

Transport och behandling av avlopp/spillvatten är viktiga uppgifter i ett modernt samhälle.

Avlopp/spillvattnet måste transporteras från bostadsområden och industriföretag till ett avloppsreningsverk. Avlopp/spillvattnet behandlas med minsta möjliga inverkan på människor och natur.
Vid behandling och transport av avlopp/spillvatten är det fullt av utmaningar, energioptimering, design, installation och underhåll är bara några av de frågor som måste åtgärdas när dessa system skapas.

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret