Kraftvärme

DESMIs erfarenhet av kraftvärmeverk är delvis kopplad till Danmarks ledande position med kombinerade värme/kraftverk (samproduktion) samt avfallsenergianläggningar och biomassanläggningar etc.
Vi har energieffektiva pumplösningar tillgängliga för alla hetvatten och kylapplikationer i värme/kraftanläggningar.

I konventionella kraftverk inkluderas systemapplikationer som matarvattenpumpar, kondensatpumpar och kylvattencirkulationspumpar.
Sekundära systemapplikationer kan inkludera bränsleöverföringspumpar, smörjpumpar, servicevattenpumpar, injektionspumpar för vattenbehandling, kylapplikationer och lagringssystem.

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret