Kugghjulspump Serviceinspektion

Med en servicebesiktning från DESMI är du garanterad lång livslängd för din kugghjulspump

I serviceinspektionen ingår besiktning av elmotor och pump

Elektrisk motor

 • Visuell kontroll av matningskabeln
 • Kontroll av elektriska anslutningar
 • Elektrisk mätning av isolationsresistans
 • Mätning av strömförbrukning
 • Besiktning av lager inkl. smörjning
 • Provkörning av anläggningen
 • Skriftlig servicerapport med kommentarer

Pump

 • Funktionstest av pump
 • Allmän visuell inspektion av installationen
 • Inspektion av huvudlager
 • Inspektion av packbox
 • Inspektion av koppling
 • Inspektion av packboxhus

Växellåda

 • Inspektion av lager
 • Inspektion av olja

Ytterligare tjänster

 • Axeluppriktning
 • Vibrationsmätning
 • Lagerström
 • Spänningsanalys
 • DESMI Larmmodul

Globala kontakter

DESMI är ett globalt företag

Hitta adress och kontaktinformation för våra globala platser