ROTAN® Kugghjulspumpar

Anpassad för individuella lösningar

ROTAN erbjuder flexibla och beprövade pumplösningar i 12 pumpstorlekar för asfalt- och bitumenapplikationer. Pumpens unika egenskaper passar marknadens behov och de nya polymerbaserade formlerna. Beprövade tätningsalternativ finns för rena eller slitande asfaltsblandningar där det finns risk för läckage. Flera unika alternativ erbjuds för att säkra en flexibel design för kunden.

ROTAN®'s unika fördelar:

● Back-pull-out unit som minimerar driftstopp
● Integrerad toppmonterad självdränerande överströmningsventil
● Värmemantlad med olja, ånga eller el
● ROTAN har alternativa lagringar lämpliga för rena eller slitande applikationer
● Standard in-line och möjlighet för 90 graders anslutningsanordning

ARBETSSÄTT

Vätskeinlopp

Vätsketransport

Vätskeutlopp

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret