ROTAN® - PD

För raffinaderi och petrokemiska applikationer

 

PD pumpen, är konstruerad för applikationer inom raffinaderi och petrokemisk industri.  Alla vätskeberörda delar är tillverkade i stål.

Pumpen används speciellt för pumpning av råolja, smörjolja, bensin, smörjmedel och andra kolvätebaserade vätskor.

PD pumpen kan levereras enligt API 676, med några få avvikelser.

 

Kapacitet

250 m3/h / 1100 gpm

Varvtal

Max 1.750 v/min

Differenstryck

Max 16 bar

Sughöjd

Max 0,5 bar insugningsvakuum

0,8 bar vakuum under drift

Viskositet

Max 75.000 cSt

Temperatur

Max 250°C

 • Bränsle
 • Olja
 • Bensin
 • Smörjolja
 • Fett
 • Tilsatser
 • Bitumen
 • Termoplast
 • Vax
 • Andra kolvätebaserede vätskor

Engelska
 • Engelska
 • Danska
 • Franska
 • Polska
 • Amerikansk engelska

Engelska
 • Engelska
 • Kinesiska
 • Ryska
 • Spanska

Engelska
 • Engelska
 • Amerikansk engelska
 • Turkiska
 • Svenska
 • Ryska
 • Portugisiska
 • Polska
 • Holländska
 • Lettiska
 • Italienska
 • Grekiska
 • Franska
 • Finska
 • Spanska
 • Bulgariska
 • Tjeck
 • Tyska
 • Danska

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret