ROTAN® - CD

CD pumparna är konstruerade för korrosiva vätskor, huvudsakligen inom den kemiska industrin, livsmedelsindustrin och kosmetiska industrin.

Pumparna används framför allt för pumpning av organiska syror, fettsyror, alkalier, kaustik soda, polymerlösningar, såpa, schampo, animaliskt och vegetabiliskt fett, choklad och andra specialvätskor.

 

Kapacitet

Max 250 m3/h / 1100 gpm

Varvtal

Max 1.750 v/min

Differenstryck

Max 16 bar

Sughöjd

Max 0,5 bar insugningsvakuum

0,8 bar vakuum under drift

Viskositet

Max 75.000 cSt

Temperatur

Max 250°C

 • Organisk syra
 • Fettsyra
 • Alkalisk lösning
 • Kaustiksoda
 • Polymerlösninger
 • Tvål
 • Schampoo
 • Animaliskt fett
 • Vegetabiliskt fett
 • Choklad
 • Andra kemiska lösningar
 • Kåda/Hartz
 • Färg

Nyckelfaktorer och fördelar

 

 • Flexibla tätningsalternativ
 • Back pull-out design
 • In-och utlopp i in-lineutförande
 • Dubbellagrad axel i enkeltätat utförande
 • Självsugande
 • Lågt NPSHr
 • Självdränerande, integrerad överströmsventil
 • Ingen varvtalsreglering krävs för de mindre pumpstorlekarna
 • Komplett värme/kylmantling finns som option

Engelska
 • Engelska
 • Danska
 • Polska
 • Franska
 • Amerikansk engelska

Engelska
 • Engelska
 • Amerikansk engelska
 • Turkiska
 • Svenska
 • Ryska
 • Portugisiska
 • Polska
 • Holländska
 • Lettiska
 • Italienska
 • Grekiska
 • Franska
 • Finska
 • Spanska
 • Bulgariska
 • Tjeck
 • Tyska
 • Danska

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret