Försörjning av Fjärrvärme & Kyla

DESMI levererar pumpar och pumplösningar till vattenförsörjning, fjärrvärme/fjärrkyla och spillvatten. Driftsäkerhet, energioptimering och servicevänlighet är viktiga parametrar för en verksamhet som försörjer städer, byggnader och inte minst människor.

 

För mer information om pumplösningar till vattenförsörjning och dess produkter, hänvisar vi till den engelskspråkiga sidan av DESMI.com

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret