Booster Service inspektion

Med en servicebesiktning från DESMI är du garanterad en lång livslängd på din Boosterstation

Elektrisk motor

 • Visuell inspektion av matningskabeln
 • Inspektion av elektriska anslutningar
 • Elektrisk mätning av isolationsresistans
 • Mätning av strömförbrukning
 • Inspektion av lager inkl. smörjning
 • Provkörning av anläggningen
 • Skriftlig servicerapport med kommentarer.
 • Pump

Funktionstest av pump

 • Allmän visuell inspektion av installationen
 • Visuell kontroll av manometerfunktion
 • Styrning av pumpautomation
 • Inspektion axeltätning
 • Inspektion tryckreduktionsventilen
 • Avläsning av inlopps- och utloppstryck

Ytterligare tjänster

 • DESMI Larmmodul

Globala kontakter

DESMI är ett globalt företag

Hitta adress och kontaktinformation för våra globala platser