Fjärrkyla

Fjärrkyla är en effektiv och miljövänlig funktion
- som tillhandahåller kylt vatten från en centraliserad kylanläggning (eller kallt vatten från havet) genom ett nätverk av rör till flera bostads-, industri- och kommersiella byggnader för luftkonditioneringsändamål.
Fjärrkyla är 40 - 60% mer energieffektivt än konventionella system - och minskar koldioxidutsläppen.

DESMI erbjuder energieffektiva pumplösningar för vattenintag (t.ex. havsvatten) och centraliserade kylanläggningar (kondensatpumpar, kylvattenpumpar samt pumpar relaterade till kyltornapplikationer). DESMI-pumplösningarna erkänns som mycket energieffektiva med låga NSPH-värden. Pumparna har en lång livscykel och är mycket underhållsvänliga.

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret