Sprinkler Diesel Serviceinspektion

Med en servicebesiktning från DESMI är du garanterad en lång livslängd på ditt sprinklerdieselpumpsystem

I serviceinspektionen ingår inspektion av dieselmotor och sprinklerpump

Dieselmotor

 • Startkontroll “min. 3 försök”
 • Inspektion av kilrem
 • Kontroll att monteringsbultar är åtdragna
 • Avläsning av timräknare, varv, oljetryck, kylvattentemperatur
 • Test av batteri och laddningsfunktion
 • Visuell inspektion av batteriets elektriska anslutningar och polskor
 • Visuell inspektion av flexibla slanganslutningar
 • Visuell inspektion av avgassystem för läckor
 • Visuell inspektion av bränslesystem för läckor
 • Inspektion och rengöring av smutsfilter
 • Rengöring av luftfiltret
 • Byte av oljefilter
 • Byte av bränslefilter
 • Byte av olja
 • Påfyllning av bränsle

Sprinklerpump

 • Funktionstest av pump
 • Allmän visuell inspektion av installation
 • Inspektion av axeltätning och packningar
 • Inspektion av lager inkl. smörjning
 • Inspektion av olja i pump
 • Inspektion av flexibel koppling och uppriktning
 • Inspektion av olja i pump
 • Inspektion och rengöring av smutsuppsamlaren
 • Styrning av magnetventil, “där den finns”
 • Kapacitetsavläsning, tryck på flödesmätare

Ytterligare tjänster

 • Axeluppriktning
 • Vibrationsmätning

Globala kontakter

DESMI är ett globalt företag

Hitta adress och kontaktinformation för våra globala platser