Avlopps- och spillvattenpump Serviceinspektion

Med en servicebesiktning från DESMI är du garanterad lång livslängd för din spillvattenpump

Serviceinspektionen omfattar inspektion av brunn, pump och instrumenttavla

Brunnen

 • Visuell inspektion av brunnsinstallation
 • Visuell kontroll av pumpens funktion
 • Visuell inspektion av kedjor
 • Visuell inspektion av röranslutningar för korrosion

 

Pump 

 • Rengöring av pump
 • Inspektion av pumphus
 • Inspektion pumphjul, slitring och kniv

 

Röranslutningar

 • Styrning av avstängnings- och backventil
 • Kontroll av mellanflänsar och kopplingsfötter

 

Elektrisk motor

 • Elektrisk mätning av isolationsresistans
 • Mätning av strömförbrukning

 

Instrumenttavla

 • Kontroll och test av larm för pumpinstallation.
 • Avläsning av spänningsnivåer, timräknare och antal starter
 • Provkörning av anläggningen
 • Skriftlig servicerapport med kommentarer

Ytterligare tjänster

 • DESMI Larmmodul

Globala kontakter

DESMI är ett globalt företag

Hitta adress och kontaktinformation för våra globala platser