Energioptimerade pumpstationer

Framtidssäkrade lösningar för fjärrvärmebranschen

DESMI erbjuder expertkunskap inom fjärrvärmelösningar, inklusive skräddarsydda pumpstationer som även omfattar rörsystem och automation.

Fas 1:

3D-MODELLERING

Alla delar är framtagna som 3D-modeller, vilket ger dig en hög säkerhetsnivå där du ser hela konstruktionen innan tillverkningen.

Fas 2:

FUNKTION OCH KONTROLL

Vi erbjuder PI-D-diagram som innehåller en komponentlista över funktioner och styrsignaler. Kontrollpanelen tillverkas och PLC:n ställs in med parametrarna i det programmerade PI-D-diagrammet och kan anslutas till SRO - SCADA-systemet.

FAS 3:

Installation

Pumpstationen är modulär och består av teknikhus, betongkonstruktion, rör, teknisk installation, isolering, strömförsörjning och styrsystem.

FAS 4:

Leverans och drift

Den färdiga fjärrvärmestationen levereras direkt till platsen som en "Plug & Play"-installation och är klar för användning.

DESMI Sverige AB - Pumpstation till fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken

Se filmen om våra pumpstationer till fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Detta är den största pumpstationen vi har levererat till Sverige.

Vi erbjuder:

✔ Kompletta pumplösningar för fjärrvärmeområdet
✔ Installationen lika enkelt som "Plug & Play"
✔ Energieffektiva lösningar

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret