DESMI Priming Ejector

DESMIs priming ejector är konstruerad för montering på icke-självsugande centrifugalpumpar, vilket gör pumpenheten självsugande. För att få enheten att fungera måste backventil monteras på sugsidan av pump.

 

 

Tryckluft kommer att strömma genom ejektorn och skapa vakuum i pumphuset och sugledningen. Efter påfyllning kommer pumpen bygga upp ett tryck i utloppsledningen som aktiverar tryckomkopplaren. Tryckbrytaren kopplar sedan bort strömmen till backventilen och fyllningen stoppas automatiskt.Vid ett flödestryck av t.ex 10 m totalhöjd kopplas enheten automatiskt bort (justerbar från 3 - 100 m / 10 ft - 328 ft totalhöjd). Om trycket sjunker till mindre än 10 m / 33 ft

Ladda Ner Broschyren

Engelska
  • Engelska
  • Amerikansk engelska

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret