AquaCulture & Fiskodling

Fartyg och landbaserad fiskodling

Hållbarhet är en nyckelfaktor inom alla områden i AquaCulture-industrin. Produktivitet, prestanda och tillförlitlighet är viktiga parametrar att tänka på utan att äventyra hållbarheten. Det är just dessa parametrar som adresseras av DESMI: s sortiment av produkter och tjänster för AquaCulture-industrin.
Den snabba utvecklingen inom AquaCulture-industrin påverkas kontinuerligt av befolkningstillväxten, vilket ökar efterfrågan på odlad fisk. Marknadens efterfrågan på AquaCulture-produkter tvingar fiskodlingar runt om i världen att förbättra sina befintliga produktionsanläggningar och utveckla nya.
På DESMI har vi erfarenhet av att tillverka och leverera pumpar och pumpsystem för olika applikationer inom AquaCulture:


Landbaserad fiskodling
AquaCulture fartyg (brunnbåtar)

AquaCulture

Pumpar för fartyg och landbaserad fiskodling

DESMI-pumpar finns installerade i hela cykeln inom AquaCulture-värdekedjan från landbaserade fiskodlingar till brunnbåtar, fiskolja, fiskmjöl och fiskfoderfabriker.

KONTAKTA OSS

Om Ni vill komma i kontakt med oss, ber vi Er fylla i formuläret